RSS

JAWAPAN BM KERTAS 1 PERCUBAAN UPSR 3

1. D
2. C
3. A
4. B
5. C
6.C
7.B
8.A
9.B
10.C
11.D
12.A
13.D
14.C
15.A
16.A
17.B
18.B
19.A
20.C
21.D
22.D
23.C
24.C
25.C
26.B
27.D
28.B
29.A
30.D
31.C
32.D
33.D
34.BONUS
35.C
36.B
37.B
38.A
39.A
40.D

No comments:

Post a Comment